Jesteśmy firmą, zajmującą się kompleksowym wykonywaniem prac studniarskich. Oferujemy usługi na Podkarpaciu oraz w sąsiednich województwach. Nasze działania obejmują obsługę we wszystkich fazach realizacji, od inżynieryjno-projektowej, poprzez wykonanie odwiertu, po podłączenie źródła do systemu pompującego. Szukanie wody na działce przeprowadzamy metodą elektrooporową, gwarantującą odnalezienie zasobnych warstw wodonośnych. Nowoczesne sprzęty oraz technologie, które stosujemy, zapewniają sukces i satysfakcję Klientów. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku wątpliwości chętnie udzielimy informacji.

Skuteczne szukanie wody elektrodami 

Ponieważ działamy w branży od wielu lat i w tym czasie wykonaliśmy setki odwiertów, mamy duże doświadczenie w szukaniu wody różnymi metodami, w tym elektrooporową. Jest to najbardziej zaawansowany sposób, zwany również tomografią ERT, umożliwiający dokładne odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej warstw podziemnych.

Jak wygląda badanie?

W praktyce szukanie wody metodą elektrooporową polega na uziemieniu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset elektrod wzdłuż badanego odcinka. Układane są one w równych odstępach i podłączane do długich kabli. Prąd zostaje wygenerowany przez urządzenie sterujące i wytwarza sztuczne pole elektryczne. Dzięki ciągłemu pomiarowi otrzymujemy obraz fal. Ma on bardzo dobrą rozdzielczość i demonstruje rozkład oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej nawet do głębokości 200 m. To przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych. Struktury wodonośne to najczęściej pokłady piaszczysto-żwirowe, utwory kredowe lub jurajskie i wykazują się wyższymi oporami w porównaniu do np. glin i iłów. Dlatego fale załamują się, kiedy na nie natrafiają. To właśnie sprawia, że elektrooporowa metoda szukania wody jest efektywna.Wykorzystuje się ją także do różnego rodzaju badań hydrogeologicznych i inżynierskich, gdyż umożliwia identyfikację złóż kruszywa czy metali. 

Korzyści płynące z szukania wody metodą elektrooporową

Obraz fal, który otrzymujemy w czasie szukania wody metodą elektrooporową, jest na tyle dokładny, że jesteśmy w stanie wskazać najlepsze miejsce na odwiert oraz ocenić jakość występującego na danym terenie źródła. Skały nasiąknięte czystą wodą wykazują się większą elektroopornością niż suche lub zanieczyszczone. Dzięki temu możemy rozpoznać jej stan chemiczny i ekologiczny. Szukanie wody metodą elektrooporową, zwłaszcza jeśli prowadzone jest na podłożu skalnym, wymaga dużej wiedzy oraz dodatkowych informacji, wynikających z danych archiwalnych, map geologicznych i hydrogeologicznych. Dlatego warto zaufać w tej kwestii najlepszym specjalistom z firmy Mirowiert.

Szukanie wody metodą elektrooporową gwarantuje odnalezienie najlepszej jakości warstw wodonośnych bez konieczności wykonywania poglądowych odwiertów. Dzięki temu nie musimy ingerować nadmiernie w strukturę działki. Po naszych ekspertyzach wystarczy wiercenie tylko w jednym miejscu, co wpływa na obniżenie ceny realizacji projektu. Po pierwsze, sam proces poszukiwania jest stosunkowo tani, po drugie eliminuje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów za kopanie w kilku różnych miejscach. 

Szukanie wody i inne usługi Mirowiert

Nasza firma zajmuje studniarstwem w sposób kompleksowy. Służymy wiedzą i doświadczeniem już na etapie prac projektowych. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji geologicznych, analizy ukształtowania terenu, roślinności oraz przepływu źródeł naziemnych, wyznaczamy najlepsze miejsce na rozpoczęcie szukania wody nowoczesnymi metodami geofizycznymi, w tym elektrooporową. Następnie dobieramy odpowiednią technologię wykonania odwiertu. Wpływ na tę decyzję ma rodzaj gruntu. Przy podłożach skalnych i porowatych stosujemy technikę udarowo-obrotową z użyciem młotów DTH. Natomiast do podłoży miękkich wykorzystujemy technologię płuczkową. Kiedy odwiert jest gotowy, badamy i uzdatniamy wodę oraz uzbrajamy źródło. 

Polecamy nasze usługi zainteresowanym z województwa podkarpackiego. W przypadku pytań prosimy o kontakt.