Polecamy nasze usługi studniarskie na wszystkich etapach realizacji: od doradztwa w zakresie projektów inżynierskich po instalacje źródeł do systemów pompujących. Jednym z najważniejszych stadiów pracy jest poszukiwanie wody na działce pod studnie głębinowe. W tej kwestii korzystamy z eksperckiej wiedzy hydrogeologicznej pracujących u nas techników, na temat danego obszaru geograficznego i struktur geologicznych. Mamy najlepszą aparaturę, służącą do oceny zasobów, żeby zagwarantować Państwu efektywność działania studni.

Geofizyczne metody szukania wody pod studnie głębinowe

Stosujemy nowoczesne metody, które służą do szukania wody na działkach. Polegają one na odwzorowaniu i określeniu warunków pod powierzchnią ziemi bez konieczności wiercenia otworu. Geofizycy mierzą właściwości fizyczne podłoża skalnego lub osadowego poprzez analizę oporności elektrycznej, przewodnictwa oraz pod względem gęstości i właściwości magnetycznych. Otrzymują w ten sposób wyniki, które potwierdzają bądź zaprzeczają występowaniu warstw wodonośnych. Dodatkową informacją, jaką jesteśmy w stanie uzyskać, jest jakość obecnej na danym obszarze wody. Poszukiwanie źródła na działce pod studnie głębinowe kończy się porównaniem naszych danych z analizami dostępnymi na mapach hydrogeologicznych. Doświadczenie i zdolności obserwacyjne fachowców Mirowiert zapewniają najlepsze rezultaty.

Do powierzonych nam zadań podchodzimy profesjonalnie. Zależy nam, aby efekt był najlepszy, a źródło służyło Państwu przez wiele lat. Dlatego nasze działania poprzedzamy bezpłatnymi konsultacjami oraz szukaniem wody na działce. Dzięki wiedzy i doświadczeniu z dziedziny studniarstwa możemy wstępnie oszacować kierunek badań, aby zoptymalizować czas i koszty realizacji projektu.

Gdzie szukamy wody pod studnie głębinowe

Najlepszymi lokalizacjami do poszukiwania warstw wodonośnych są: bliska obecność rzek lub jezior. Źródła mogą znajdować się w pobliżu ich brzegów, bliżej powierzchni ziemi. Poszukiwanie wody na działce pod studnie głębinowe w tego rodzaju obszarach jest wówczas ułatwione. Zauważamy również dość częste występowanie podziemnych, naturalnych zbiorników w dolnych częściach wzniesień, u podnóży gór i w niskich warstwach dolin.

Wskazówką dla nas jest zawsze obecność starych, ręcznie wykopanych ujęć, dzięki którym możemy jeszcze sprawniej ocenić głębokość przyszłego odwiertu, a tym samym przybliżyć koszty jego wykonania. Jeżeli w okolicy budowane są nowe ujęcia, daje nam to pozytywną sugestią do rozpoczęcia naszych własnych analiz. Znaczenie dla nas ma również rodzaj okolicznych skał osadowych. Szukanie wody na działce ułatwia obserwacja przepływu istniejących w pobliżu strumieni, a także roślinności. Jeżeli drzewa i krzewy pozostają zielone w porze suchej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich system korzenny dosięga do wód gruntowych.

Gdy poszukiwanie wody na działce przynosi słabszy rezultat od oczekiwanego efektu, rozszerzamy nasze działania na większy obszar. Ważne dla nas jest, aby źródło było wystarczająco obfite i spełniało Państwa potrzeby.

Dlaczego coraz więcej firm i gospodarstw decyduje się na własne ujęcie wody głębinowej?

Obniżenie kosztów za użytkowanie wody to jedna z wielkich zalet korzystania z własnego źródła. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na poszukiwanie wody pod studnię głębinową oraz założenie własnego ujęcia, zainwestujecie jeden raz na wiele lat.

Szybki zwrot inwestycji w budowę prywatnej studni sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców zatrudnia specjalistów w szukaniu wody na działkach oraz wykonywaniu odwiertów. Jest to również idealne rozwiązanie dla posiadaczy gruntów budowlanych, których problemem jest brak przyłączenia do państwowej sieci wodociągowej. Właściciele dużych ogrodów i sadów oraz gospodarstw rolnych zredukują znacznie swoje opłaty, zwłaszcza w sezonie letnim.

Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług studniarskich. W przypadku wątpliwości chętnie udzielimy informacji. Zapraszamy do współpracy.