Znalezienie zbiornika podziemnego, który będzie źródłem czystej, dobrej jakości wody, wymaga doświadczenia, wiedzy, a przede wszystkim – zastosowania odpowiednich technik. Nasza firma do wykonywania takich zadań wykorzystuje zjawisko oporu elektrycznego, które pozwala nam ustalić, jakie skały znajdują się pod powierzchnią ziemi. Ten, cechujący się dużą skutecznością, sposób poszukiwania miejsca na wykonanie odwiertu został opracowany w najbardziej suchych regionach świata, a obecnie jest szeroko wykorzystywany także w Polsce. Szukanie wody metodą elektrooporową to usługa, którą realizujemy m.in. na terenie Śląska – na tym obszarze mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem terenu pod względem geologicznym

Na czym polega metoda elektrooporowa?

Na początku należy podkreślić, że skuteczność szukania wody przy użyciu metody elektrooporowej jest wyjątkowo duża w porównaniu do innych technik. Pozwala na zbadanie gruntu na dowolnej głębokości, dzięki czemu przydaje się przy pracach związanych z wierceniem studni dla rolnictwa czy przemysłu. Jednocześnie jest to działanie nieinwazyjne, niewymagające naruszania struktury skał i gleby. Dla nas oznacza to niższy koszt przeprowadzenia badania, a dla klienta brak dodatkowych wydatków związanych z poszukiwaniem miejsca na ujęcie.

W badaniu wykorzystujemy zjawisko przewodzenia prądu przez skały. Warstwy wodonośne (piaszczysto-żwirowe, jurajskie, kredowe) mają wyższy opór elektryczny w stosunku do nieprzepuszczalnych, takich jak gliny oraz iły. Informacja o zwiększonym oporze oznacza, że w danym miejscu może znajdować się źródło wody pitnej.

Proces szukania wody metodą elektrooporową uzupełniamy o informacje z dodatkowych źródeł, aby nasze działanie było w pełni skuteczne. Pracując na terenie województwa śląskiego, korzystamy przede wszystkim z map geologicznych i hydrologicznych, a także ze zgromadzonej przez nas dokumentacji.

Szukanie wody metodą elektrooporową w praktyce

Poszukiwanie miejsca na studnię głębinową przebiega stosunkowo szybko. Na miejscu rozwijamy kable na odpowiednią długość (do kilkuset metrów) i podłączamy do nich elektrody, wytwarzając w ten sposób pole elektryczne. Pomiar ciągły pozwala nam uzyskać dane na temat wszystkich warstw skalnych badanego terenu. Efekty prac związanych z szukaniem wody metodą elektrooporową poddajemy szczegółowej analizie i już po kilku dniach możemy przedstawić klientowi informację na temat prawdopodobnej lokalizacji warstwy wodonośnej na jego działce.

Czy na Śląsku można przeprowadzić badanie metodą elektrooporową?

Stosowana przez nas metoda elektrooporowa daje dobre wyniki w szukaniu wody niezależnie od budowy geologicznej terenu. Z tego powodu bardzo często korzystamy z tego sposobu podczas wykonywania zleceń na terenie województwa śląskiego. Jest to obszar, na którym poziom wód podziemnych jest zróżnicowany, a ułożenie skał nierównomierne, dlatego przed decyzją o budowie studni warto dokładnie sprawdzić, gdzie znajduje się źródło.

Metoda elektrooporowa – dlaczego warto z niej skorzystać?

Na używanie wody ze studni decyduje się coraz więcej osób mieszkających, szczególnie z terenów wiejskich. Nie zawsze jest to podyktowane brakiem infrastruktury wodociągowej. Wielu klientów naszej firmy działającej na Śląsku wybiera takie rozwiązanie ze względu na niezależność, jaką daje własne źródło, a także wysoką jakość artezyjskich wód podziemnych. Mają one dodatkową izolację w postaci warstwy nieprzepuszczalnych skał, dzięki czemu nie mieszają się z wodami gruntowymi i są, mniej zanieczyszczone. Liczą się także oszczędności związane z budową przydomowego ujęcia. Szukanie wody metodą elektrooporową jest stosunkowo szybkie, a przy tym cechuje się dużą skutecznością.

Stosowana przez nas technika sprawdza się również podczas przygotowań do budowy studni głębinowych. Takie prace prowadzimy przede wszystkim na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu. Zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolne mają duże zapotrzebowanie na wodę wysokiej jakości, a ta jest dostępna w głębszych warstwach wodonośnych. Metoda elektrooporowa umożliwia nam zbadanie skał położonych nawet kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi.