ZADBAJ O CZYSTOŚĆ WODY PITNEJ

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że studnia tak jak wiele innych urządzeń i obiektów w gospodarstwie domowym, wymaga regularnych przeglądów. Co pewien czas, każdą studnię należy wyczyścić i zdezynfekować ! Oczywiście interwały serwisowe należy dostosować do rodzaju ujęcia, intensywności użytkowania oraz uwarunkowań geologiczno – klimatycznych. Należy jednak pamiętać, że poprawnie wyczyszczona zdezynfekowana studnia znacznie przyczynia się do utrzymania wysokiej jakości wody pitnej.

DLACZEGO NALEŻY REGULARNIE CZYŚCIĆ STUDNIE?

Woda w studni z biegiem czasu ulega zanieczyszczeniu. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia jest gleba napływająca do studni wraz z wodą. Z czasem tworzy ona na dnie studni warstwę mułu, który jest pożywką do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Zamulenie studni prowadzi do pogorszenia się jakości wody oraz zmniejsza wydajność studni. Ponadto na ścianach studni oraz instalacji powstaje warstwa biofilmu będącego źródłem niebezpiecznych związków i bakterii.

Aby utrzymać wysoki poziom czystości studni niezbędne są czynności polegające na monitorowaniu i ocenie czystości sanitarnej ujęć. Wszystkie ujęcia wody pitnej wymagają regularnego czyszczenia i dezynfekcji. Zaleca się czyszczenie i dezynfekcje studni wraz z badaniem wody minimum co dwa lata a najlepiej raz na rok.

Usługa dezynfekcji i czyszczenia studni obejmuje:

 • wypompowanie wody ze studni
 • wybranie warstwy mułu i osadów (do 60 cm)
 • oczyszczenie mechaniczne (szczotkowanie)
 • czyszczenie chemiczne (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny)
 • uzupełnienie lub wykonanie podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym)
 • dezynfekcja studni wg  zaleceń PSSE (Sanepidu)
 • dezynfekcja instalacji wody pitnej w budynku
 • dezynfekcja wody studziennej po usłudze
 • drobne naprawy

TO WARTO WIEDZIEĆ

 1. Po stronie Klienta leży jedynie udostępnienie prądu oraz wskazanie miejsca na wypompowanie wody. Dezynfekcja instalacji i wody w studni powoduje kilkugodzinną przerwę w dostawie wody.
 2. Drobne naprawy wykonujemy bezpłatnie w czasie trwania usługi (w ramach możliwości technicznych) najlepiej poinformować Nas o nich z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Badanie wody proponujemy wykonać po upływie około tygodnia od dezynfekcji, gdyż pobór bezpośrednio po usłudze wody z zawartością chloru może nie być wiarygodny. Płukanie instalacji  i wypompowanie studni po chlorowaniu prowadzi Klient we własnym zakresie – najlepiej przez instalację, do zaniku zapachu chloru.
 4. Uszczelnienie studni wykonujemy nowoczesnym materiałem cementowym, szybkoschnącym. Materiał jest gotowy do zalania wodą w ciągu kilkunastu minut.
 5. Może się zdarzyć sytuacja, gdy napływ wody będzie tak duży, iż nie będzie dało się przeprowadzić pełnego procesu czyszczenia. W takim razie możliwe jest: odstąpienie od wykonania usługi, bez ponoszenia kosztów lub zmniejszenie zakresu usługi, a co za tym idzie jej ceny bądź powtórzenie usługi.
 6. Czasem zdarza się sytuacja, iż po wypompowaniu wody i wykonaniu czyszczenia woda napływa bardzo powoli lub przez kilka dni bardzo słabo. Nie jest to sytuacja, którą możemy przewidzieć. Jest to ściśle zależne od wykonania studni i warunków hydrogeologicznych. Zdarzają się również sytuacje gdzie po uszczelnieniu studni bardzo wydatnie zmniejszyła się jej wydajność. Jest to spowodowane zasilaniem studni przez napływ boczny. Dlatego decyzję o uszczelnieniu zawsze konsultujemy z Klientem.
 7. Standardowo nie stosujemy mycia ciśnieniowego (np. Karcherem) gdyż jest to szkodliwe dla powierzchni cembrowiny studni i powoduje uszkodzenie uszczelnień oraz wzrost szorstkości powierzchni, co sprzyja wzrostowi biofilmu oraz wzmaga procesy korozyjne betonu. Skuteczność czyszczenia wysokociśnieniowego jest także dyskusyjna. Ponadto w przypadku użycia wody pod wysokim ciśnieniem dochodzi do rozpylenia aerozolu, który zawiera szkodliwe dla zdrowia pracowników bakterie. Na wcześniejsze życzenie Klienta możemy zastosować czyszczenie wysokociśnieniowe.
 8. Czyszczenie studni zawsze musi być połączone z dezynfekcją. Każde wejście człowieka do studni wymaga jej dezynfekcji. Czyszczenie studni zasadniczo nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna ma pozytywny wpływ na wydajność studni, czystość mikrobiologiczną, poprawia zapach, barwę i często smak wody. Może przyczynić się do nieznacznej poprawy parametrów fizykochemicznych.

KIEDY I JAK CZĘSTO NALEŻY CZYŚCIĆ STUDNIĘ?

 • minimum raz w roku
 • jeśli woda stała się mętna
 • smak wody wydaje Ci się dziwny
 • woda ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru,w takim wypadku trzeba reagować bardzo szybko)
 • po umyciu masz podrażnioną skórę
 • woda pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu
 • woda pozostawia nalot na armaturze lub naczyniach
 • po powodzi lub zalaniu studni
 • w przypadku, gdy studnia była długo nieużywana
 • po każdorazowym wejściu człowieka do studni
 • w przypadku zatrucia lub innych niepokojących objawów

Oferujemy ponadto:

 • badanie wody
 • uszczelnianie studni
 • dobór pomp i osprzętu dodatkowego wraz z rurociągiem tłocznym
 • montaż pomp i zestawów hydroforowych
 • uzdatnianie wody (dobór, dostawę, montaż i serwis stacji uzdatniania wody)
 • dobór, dostawę i montaż  promienników (lamp) UV
 • czyszczenie i dezynfekcja instalacji wody pitnej
 • czyszczenie chemiczne instalacji grzewczej (odkamienianie)
 • chemiczną regenerację studni wierconych
 • wykonanie obudowy studni głębinowej i kopanej
 • naprawę pomp głębinowych, hydroforowych, obiegowych i innych
 • montaż, naprawy, regulacje hydroforów
 • prace instalacyjne
 • naprawę oraz bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych (sól w tabletkach, nadmanganian potasu)

KORZYŚCI

Systematyczne i staranne przeprowadzanie zabiegów czyszczenia i dezynfekcji studni oraz dezynfekcja instalacji minimalizuje zagrożenia związane z rozwojem mikroorganizmów oraz tworzeniem się biofilmu na ścianach studni i we wnętrzu instalacji.

ABY POROZMAWIAĆ DZISIAJ O WIERCENIACH Z TECHNIKIEM Z NASZEGO ZESPOŁU,

ZADZWOŃ 516 313 102!