„Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych w mieście to podstawa funkcjonowania zielonej i błękitnej infrastruktury „

Do bezpiecznego odprowadzania nadmiaru wody podczas deszczy nawalnych wykorzystujemy rynny, kanalizację i rowy melioracyjne. Już wiemy, że kanalizacja nie zawsze wystarcza, by odprowadzić całą wodę. Jednak jako społeczeństwo powinniśmy się zastanowić: czy faktycznie cała woda deszczowa musi jak najszybciej trafić za pośrednictwem kanalizacji lub rowów melioracyjnych do rzek? Zielone dachy, niecki chłonne, ogrody deszczowe, stosowanie przepuszczalnego asfaltu, obniżanie trawników w stosunku do ulic, budowa studni chłonnych to tylko niektóre z rozwiązań skutecznie stosowanych na całym świecie. Z jednej strony zapobiegają podtopieniom ulic, domów, z drugiej – zatrzymując wodę – pozwalają korzystać z niej w okresach bezopadowych.

Opady nawalne są szczególnie groźne w takim mieście jak Warszawa, ponieważ występuje tu bardzo dużo powierzchni, które nie przepuszczają wody do gruntu. Około 40% powierzchni stolicy nie przepuszcza 80% wody opadowej. Jeśli woda nie wsiąka w grunt, spływa do kanalizacji. Ale kanalizacja nie obejmuje całej powierzchni miasta i nie ma wystarczającej wydajności. W takich warunkach może wystąpić tzw. szybka powódź i wiążące się z nią lokalne potopienia. IMGW ocenia, że obok rejonów górskich, Warszawa jest obszarem najbardziej narażonym na tego typu powodzie. W ciągu roku występuje ich średnio kilkanaście.

Retencja - gospodarka wodami opadowymi

autor: dr Wojciech Szymalski – koordynator projektu ADAPTCITY.
mapa: Centrum Teledetekcji Instytutu Gospodarki i Kartografii w Warszawie

DOBRE ROZWIĄZANIA DLA RETENCJI WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Posiadając doświadczenie i specjalistyczne wiertnice wykonujemy drenaże pionowe czyli wiercone studnie chłonne. Są one stosowane tam, gdzie tradycyjne metody upustu nadmiaru wody opadowej i roztopowej nie są skuteczne i wystarczające, a wody nie mają ujścia. Ma to miejsce na terenach np: mocno zurbanizowanych, gdzie gleby nie są chłonne a wysoki poziom wód gruntowych staje się poważnym zagrożeniem. Zajmujemy się tworzeniem studni chłonnych w różnych warunkach geologicznych a usługa jest wspomagana wstępnymi badaniami przepuszczalności gleb aż do końcowego testowania chłonności studni.  Gdy projekt zostanie ukończony oferujemy również usługi robót ziemnych do prawidłowego podłączenia systemów odwodnieniowych.

Dostarczamy i budujemy systemy pionowych drenaży, głębokich studni chłonnych  dla  podmiotów w szerokim zakresie obszarów prywatnych, komercyjnych i komunalnych. Podejmujemy się realizacji systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla przedsiębiorstw, obiektów sportowych i handlowych oraz parków biznesowych. Nasze możliwości są poparte zapleczem sprzętowym i  najnowszymi technologiami, a nasz projekt zarządzania pracami może zminimalizować zakłócenia w Państwa firmie.

ABY POROZMAWIAĆ DZISIAJ O WIERCENIACH Z TECHNIKIEM Z NASZEGO ZESPOŁU,

ZADZWOŃ 516 313 102!