Geofizyczne metody lokalizowania wód podziemnych

Przed rozpoczęciem wiercenia wykonywane jest szukanie wody pod studnie na działce klienta, co później skutkuje gwarancją jej występowania. Oferujemy skuteczne wykrywanie wód podziemnych nawet do głębokości 200m.

Stosowane przez nas geofizyczne metody lokalizowania wód polegają na odwzorowaniu i określeniu warunków geologicznych pod powierzchnią ziemi bez faktycznego wiercenia otworu.

Techniki te są powszechnie i często używane podczas poszukiwania i lokalizacji podziemnych wód, a opracowane były w najbardziej suchych rejonach świata. Dzisiaj my wykorzystujemy je do poszukiwania wody na Śląsku i w Małopolsce.

Geofizycy mierzą właściwości fizyczne skały lub osadów, przez analizę oporności elektrycznej, przewodnictwa elektrycznego, gęstości i właściwości magnetycznych. Zmiany tych właściwości są związane ze zmianą rodzaju osadów lub skał, występowania warstw wodonośnych, a w niektórych przypadkach jakości wód podziemnych. W końcowym etapie lokalizowania wody zostają porównywane i interpretowane informacje z danymi opracowanymi na mapach hydrogeologicznych. Nasi geofizycy odnajdują położenie warstw wodonośnych za pomocą metody elektromagnetycznej, załamania fal sejsmicznych i oporności elektrycznej. Oferujemy szukanie wody w Małopolsce i na Śląsku.

Biorąc pod uwagę nieduże koszty badań oraz nasze praktyczne i profesjonalne podejście do lokalizowania wód podziemnych, aby zminimalizować ryzyko wiercenia wykonujemy bezpłatne konsultacje.

Lokalizowanie źródeł jest nauką i sztuką.

Wymaga ona wiedzy hydrogeologicznej, obserwacji oraz nowoczesnej aparatury.

 Charakterystyka źródeł podziemnych ma ścisły związek z przepływem wód podziemnych z obszaru ładowania do punktu zrzutu. Na ogół, temperatura tłoczenia jest na niższym poziomie niż w strefie ładowania. Wody podziemne mogą płynąć także wzdłuż brzegu rzek, jezior lub nawet pod jeziorem, a nawet morzem. Tak więc, poszukiwanie wody pod studnie jest łatwiejsze, jeśli wiercimy w pobliżu strumieni, rzek lub jezior, w tych miejscach występują one bliżej powierzchni.

Zbiorniki wody podziemnej ogólnie nie dopasowują się do kształtów powierzchni ziemi. Mogą być płycej (skutecznie ustalone) i zalegać w dolnej części wzniesień np. u podnóży gór, a raczej głębiej na szczycie góry.

Generalnie wody występujące na niższych głębokościach – w dolinach, a także w pobliżu rzek, strumieni, jezior lub stawów to wody gruntowe-sezonowe, a na większych głębokościach – głębinowe o stałym i czystym napływie.

Oto kilka wskazówek dotyczących lokalizacji wody

 1. Gdzie są ludzie, jest i woda. Ale ile i na jak na długo?
 2. Ręcznie wykopane studnie znajdujące się w pobliżu pokażą głębokość do wód gruntowych i rodzaj osadów w okolicy.
 3. Czy są wiercone studnie w okolicy?
 4. Wody podziemne można często znaleźć w warstwach dna doliny np. w żwirze, nawet jeżeli te warstwy są pokryte warstwami iłu i gliny.
 5. Czy istnieją źródła w okolicy? Wody podziemne można zwykle znaleźć w pobliżu.
 6. Czy istnieją strumienie w okolicy? Obserwacja przepływu strumienia.
 7. Drzewa i krzewy, które pozostają zielone w porze suchej mogą mieć korzenie, które docierają do wód gruntowych.
 8. Niektóre zwierzęta lgną i odnajdują wodę.
 9. Niektóre warstwy skalne, jak piaskowce lub wapienie, mają wiele pęknięć.
 10. Generalnie jest skała – jest woda.
 11. Nie ograniczać poszukiwania wody do małego obszaru. Pożądane jest, aby studnia znajdowała się blisko tak jak jest to możliwe, ale najważniejsze jest aby tworzyła odpowiednią ilość wody.

ABY POROZMAWIAĆ DZISIAJ O WIERCENIACH Z TECHNIKIEM Z NASZEGO ZESPOŁU,

ZADZWOŃ 516 313 102!