Skontaktuj się z nami!

Znalezienie zbiornika podziemnego, który będzie źródłem czystej, dobrej jakości wody, wymaga doświadczenia, wiedzy, a przede wszystkim – zastosowania odpowiednich technik. Nasza firma do wykonywania takich zadań wykorzystuje zjawisko oporu elektrycznego, które pozwala nam ustalić, jakie skały znajdują się pod powierzchnią ziemi. Ten, cechujący się dużą skutecznością, sposób poszukiwania miejsca na wykonanie odwiertu został opracowany w najbardziej suchych regionach świata, a obecnie jest szeroko wykorzystywany także w Polsce. Szukanie wody metodą elektrooporową to usługa, którą realizujemy m.in. na terenie Śląska – na tym obszarze mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem terenu pod względem geologicznym

Na czym polega metoda elektrooporowa?

Na początku należy podkreślić, że skuteczność szukania wody przy użyciu metody elektrooporowej jest wyjątkowo duża w porównaniu do innych technik. Pozwala na zbadanie gruntu na dowolnej głębokości, dzięki czemu przydaje się przy pracach związanych z wierceniem studni dla rolnictwa czy przemysłu. Jednocześnie jest to działanie nieinwazyjne, niewymagające naruszania struktury skał i gleby. Dla nas oznacza to niższy koszt przeprowadzenia badania, a dla klienta brak dodatkowych wydatków związanych z poszukiwaniem miejsca na ujęcie.

W badaniu wykorzystujemy zjawisko przewodzenia prądu przez skały. Warstwy wodonośne (piaszczysto-żwirowe, jurajskie, kredowe) mają wyższy opór elektryczny w stosunku do nieprzepuszczalnych, takich jak gliny oraz iły. Informacja o zwiększonym oporze oznacza, że w danym miejscu może znajdować się źródło wody pitnej.

Proces szukania wody metodą elektrooporową uzupełniamy o informacje z dodatkowych źródeł, aby nasze działanie było w pełni skuteczne. Pracując na terenie województwa śląskiego, korzystamy przede wszystkim z map geologicznych i hydrologicznych, a także ze zgromadzonej przez nas dokumentacji.

Szukanie wody metodą elektrooporową w praktyce

Poszukiwanie miejsca na studnię głębinową przebiega stosunkowo szybko. Na miejscu rozwijamy kable na odpowiednią długość (do kilkuset metrów) i podłączamy do nich elektrody, wytwarzając w ten sposób pole elektryczne. Pomiar ciągły pozwala nam uzyskać dane na temat wszystkich warstw skalnych badanego terenu. Efekty prac związanych z szukaniem wody metodą elektrooporową poddajemy szczegółowej analizie i już po kilku dniach możemy przedstawić klientowi informację na temat prawdopodobnej lokalizacji warstwy wodonośnej na jego działce.

Czy na Śląsku można przeprowadzić badanie metodą elektrooporową?

Stosowana przez nas metoda elektrooporowa daje dobre wyniki w szukaniu wody niezależnie od budowy geologicznej terenu. Z tego powodu bardzo często korzystamy z tego sposobu podczas wykonywania zleceń na terenie województwa śląskiego. Jest to obszar, na którym poziom wód podziemnych jest zróżnicowany, a ułożenie skał nierównomierne, dlatego przed decyzją o budowie studni warto dokładnie sprawdzić, gdzie znajduje się źródło.

Metoda elektrooporowa – dlaczego warto z niej skorzystać?

Na używanie wody ze studni decyduje się coraz więcej osób mieszkających, szczególnie z terenów wiejskich. Nie zawsze jest to podyktowane brakiem infrastruktury wodociągowej. Wielu klientów naszej firmy działającej na Śląsku wybiera takie rozwiązanie ze względu na niezależność, jaką daje własne źródło, a także wysoką jakość artezyjskich wód podziemnych. Mają one dodatkową izolację w postaci warstwy nieprzepuszczalnych skał, dzięki czemu nie mieszają się z wodami gruntowymi i są, mniej zanieczyszczone. Liczą się także oszczędności związane z budową przydomowego ujęcia. Szukanie wody metodą elektrooporową jest stosunkowo szybkie, a przy tym cechuje się dużą skutecznością.

Stosowana przez nas technika sprawdza się również podczas przygotowań do budowy studni głębinowych. Takie prace prowadzimy przede wszystkim na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu. Zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolne mają duże zapotrzebowanie na wodę wysokiej jakości, a ta jest dostępna w głębszych warstwach wodonośnych. Metoda elektrooporowa umożliwia nam zbadanie skał położonych nawet kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi.

Skontaktuj się z nami!

Polecamy profesjonalne usługi kopania i pogłębiania studni głębinowych, które zawsze poprzedzamy odpowiednimi badaniami. Zajmujemy się szukaniem wody metodą elektrooporową, pozwalającą na dokładne określenie profilu geologicznego ziemi, w tym wykrycie warstw wodonośnych. Pozyskane informacje są niezbędne na etapie projektowym prac geologicznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie skutecznie oszacować, które miejsce na odwiert będzie najlepsze. Zachęcamy do kontaktu Klientów z województwa małopolskiego i jego okolic.

Dlaczego metoda elektrooporowa jest skuteczna?

Zajmujemy się studniarstwem od wielu lat, wykonaliśmy już setki odwiertów. W tym czasie wypracowaliśmy skuteczne sposoby poszukiwania źródeł, wiercenia i instalacji ujęć wodnych. Polecamy szukanie wody pod studnie głębinowe metodą elektrooporową, wykorzystującą zjawisko przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu. Jest ona bardzo efektywna i gwarantuje, że studnia będzie bezpieczna. W zależności od uformowania i składu podłoże charakteryzuje się różnym stopniem oporności. Fakt ten pozwala określić strukturę ziemi w miejscach planowanych prac wiertniczych. Metoda wykorzystywana jest w różnego rodzaju badaniach hydrogeologicznych i inżynierskich. Umożliwia rozpoznanie złoża kruszywa, metali oraz struktur wodonośnych.

Jak to działa? Skały nasiąknięte czystą wodą wykazują mniejszą elektrooporność niż suche lub zanieczyszczone. Dzięki tej wiedzy możemy rozpoznać zarówno miejsce występowania źródła, jak i jego stan ekologiczny i chemiczny. W naszej branży jest to niezwykle cenna informacja, ponieważ możemy zagwarantować Państwu, że szukanie wody metodami elektrooporowymi poskutkuje odnalezieniem podziemnych zasobów i będą one najlepszej jakości.

Na czym polega metoda elektrooporowa?

Badanie geofizyczne ziemi polega na rozwinięciu kabli na znaczną długość, nawet do 400 m i podłączeniu do nich elektrod. Urządzenie sterujące generuje przepływ prądu, co powoduje wytworzenie sztucznego pola elektrycznego. Ciągły pomiar o dobrej rozdzielczości ukazuje obraz badanego terenu do znacznych głębokości, nawet 200-metrowych. Ponieważ warstwy wodonośne, takie jak pokłady piaszczysto-żwirowe, utwory kredowe czy jurajskie, charakteryzują się wyższymi oporami elektrycznymi w porównaniu do np. glin i iłów, fale załamują się w przypadku natrafienia na nie. To właśnie dlatego szukanie wody metodą elektrooporową przynosi odpowiednie rezultaty.

Najlepszy serwis szukania wody w Małopolsce

Wysoki standard usług studniarskich zawdzięczamy naszemu wieloletniemu doświadczeniu i fachowej wiedzy. Świadczymy serwis w sposób kompleksowy, to znaczy, że możecie Państwo liczyć na realizację przedsięwzięcia od fazy badawczej po podłączenie źródła do systemu pompującego. Zaczynamy od szukania wody nowoczesną metodą elektrooporową. Po tym etapie następują prace projektowo-inżynierskie oparte o zdobyte informacje na temat warstw wodonośnych oraz konsultacje z Klientem tak, aby ich wynik spełniał wszystkie wymagania. Nasi eksperci od zakładania studni dobierają odpowiedni sposób wykonania odwiertu w zależności od wyniku ekspertyzy geologicznej.

Jeżeli szukanie wody metodą elektrooporową potwierdza występowanie warstw wodonośnych, przystępujemy do prac wiertniczych. Stosujemy najlepsze technologie: udarowo-obrotową z użyciem młotów DTH oraz płuczkową. Pierwsza z nich, polegająca na wykorzystaniu mocy sprzężonego powietrza, uderzającego w młot, który następnie kruszy nawet najtwardsze osady skalne, polecana jest w przypadku gleb twardych i porowatych. Druga metoda, której atutem jest stosunkowo szybki czas realizacji, sprawdza się na obszarach miękkich. Zainwestowaliśmy w nowoczesne sprzęty, urządzenia wiertnicze i materiały, co zapewnia wysoki standard naszych usług. Jesteśmy w stanie realizować nasze projekty na różnych rodzajach podłoża, gwarantując, że założone przez nas studnie posłużą przez wiele lat.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasi technicy chętnie udzielą wszystkich informacji. Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy firmą, zajmującą się kompleksowym wykonywaniem prac studniarskich. Oferujemy usługi na Podkarpaciu oraz w sąsiednich województwach. Nasze działania obejmują obsługę we wszystkich fazach realizacji, od inżynieryjno-projektowej, poprzez wykonanie odwiertu, po podłączenie źródła do systemu pompującego. Szukanie wody na działce przeprowadzamy metodą elektrooporową, gwarantującą odnalezienie zasobnych warstw wodonośnych. Nowoczesne sprzęty oraz technologie, które stosujemy, zapewniają sukces i satysfakcję Klientów. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku wątpliwości chętnie udzielimy informacji.

Skuteczne szukanie wody elektrodami

Ponieważ działamy w branży od wielu lat i w tym czasie wykonaliśmy setki odwiertów, mamy duże doświadczenie w szukaniu wody różnymi metodami, w tym elektrooporową. Jest to najbardziej zaawansowany sposób, zwany również tomografią ERT, umożliwiający dokładne odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej warstw podziemnych.

Jak wygląda badanie?

W praktyce szukanie wody metodą elektrooporową polega na uziemieniu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset elektrod wzdłuż badanego odcinka. Układane są one w równych odstępach i podłączane do długich kabli. Prąd zostaje wygenerowany przez urządzenie sterujące i wytwarza sztuczne pole elektryczne. Dzięki ciągłemu pomiarowi otrzymujemy obraz fal. Ma on bardzo dobrą rozdzielczość i demonstruje rozkład oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej nawet do głębokości 200 m. To przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych. Struktury wodonośne to najczęściej pokłady piaszczysto-żwirowe, utwory kredowe lub jurajskie i wykazują się wyższymi oporami w porównaniu do np. glin i iłów. Dlatego fale załamują się, kiedy na nie natrafiają. To właśnie sprawia, że elektrooporowa metoda szukania wody jest efektywna.Wykorzystuje się ją także do różnego rodzaju badań hydrogeologicznych i inżynierskich, gdyż umożliwia identyfikację złóż kruszywa czy metali.

Korzyści płynące z szukania wody metodą elektrooporową

Obraz fal, który otrzymujemy w czasie szukania wody metodą elektrooporową, jest na tyle dokładny, że jesteśmy w stanie wskazać najlepsze miejsce na odwiert oraz ocenić jakość występującego na danym terenie źródła. Skały nasiąknięte czystą wodą wykazują się większą elektroopornością niż suche lub zanieczyszczone. Dzięki temu możemy rozpoznać jej stan chemiczny i ekologiczny. Szukanie wody metodą elektrooporową, zwłaszcza jeśli prowadzone jest na podłożu skalnym, wymaga dużej wiedzy oraz dodatkowych informacji, wynikających z danych archiwalnych, map geologicznych i hydrogeologicznych. Dlatego warto zaufać w tej kwestii najlepszym specjalistom z firmy Mirowiert.

Szukanie wody metodą elektrooporową gwarantuje odnalezienie najlepszej jakości warstw wodonośnych bez konieczności wykonywania poglądowych odwiertów. Dzięki temu nie musimy ingerować nadmiernie w strukturę działki. Po naszych ekspertyzach wystarczy wiercenie tylko w jednym miejscu, co wpływa na obniżenie ceny realizacji projektu. Po pierwsze, sam proces poszukiwania jest stosunkowo tani, po drugie eliminuje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów za kopanie w kilku różnych miejscach.

Szukanie wody i inne usługi Mirowiert

Nasza firma zajmuje studniarstwem w sposób kompleksowy. Służymy wiedzą i doświadczeniem już na etapie prac projektowych. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji geologicznych, analizy ukształtowania terenu, roślinności oraz przepływu źródeł naziemnych, wyznaczamy najlepsze miejsce na rozpoczęcie szukania wody nowoczesnymi metodami geofizycznymi, w tym elektrooporową. Następnie dobieramy odpowiednią technologię wykonania odwiertu. Wpływ na tę decyzję ma rodzaj gruntu. Przy podłożach skalnych i porowatych stosujemy technikę udarowo-obrotową z użyciem młotów DTH. Natomiast do podłoży miękkich wykorzystujemy technologię płuczkową. Kiedy odwiert jest gotowy, badamy i uzdatniamy wodę oraz uzbrajamy źródło.

Polecamy nasze usługi zainteresowanym z województwa podkarpackiego. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami!