Nasz partner MG GeoWater oferuje usługi w zakresie odbioru i wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do celów spożywczych, uprawowych i przemysłowych. Oferujemy badania i akredytowaną analizę wody pod kątem obowiązujących wymagań prawnych. Wszystkie badania wody pozwalają na wyszczególnienie i określenie parametrów, które najistotniej wpływają na bezpieczeństwo ochrony zdrowia podczas spożywania własnej wody oraz są uznawane i akredytowane przez SANEPID.

Analizie są poddawane wody ze studni kopanych, studni głębinowych, ujęć wodnych publicznych i prywatnych. 

OFERTA LABORATORIUM BADANIA WODY SKIEROWANA JEST DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych
 • spółek wodnych prywatnych i publicznych
 • hoteli i restauracji
 • gospodarstw inwentarskich
 • hodowli bydła i trzody chlewnej
 • upraw rolnych
 • basenów i pływalni
 • instytucji publicznych i zakładów wodociągowych
 • procesowych systemów przemysłowych

Badamy wodę do każdych celów, dopasujemy analizę do Twoich potrzeb. Jeśli masz pytania to dzwoń i skonfigurujemy analizę pod Ciebie – tel. 509 609 112

KONTROLNY MONITORING STUDNIA GŁĘBINOWA LUB KOPANA

Cena badania: 169 zł

 • Azotyny,
 • Mętność,
 • Barwa,
 • Zapach,
 • Odczyn pH,
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW),
 • Jon amonowy,
 • Żelazo ogólne

Cena badania: 159 zł

 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli,
 • Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami)

Cena badania: 349 zł

 • Mętność, Barwa, Zapach, Smak,
 • Odczyn pH,
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW),
 • Jon amonowy,
 • Azotany, Azotyny,
 • Twardość ogólna,
 • Żelazo ogólne,
 • Mangan,
 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli Enterokoki kałowe,
 • Clostridium perfingers

Cena badania: 299 zł

 • Azotyny,
 • Barwa,
 • Jon amonowy,
 • Mętność, Odczyn pH,
 • Przewodność,
 • Smak, Zapach,
 • Żelazo ogólne,
 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli,
 • Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)

MONITORING I KONTROLA WÓD (badanie/analiza)

Cena badania: 140 ZŁ

Do systemów wodociągowych dostają się te bakterie w wyniku skażenia akwenów stanowiących zaopatrzenie w wodę dla stacji uzdatniania ściekamy bytowymi, odchodami zwierząt lub spływami powierzchniowymi z terenów w pobliżu ferm hodowlanych zwierząt.

Cena badania: 199 zł

 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli,
 • Enterokoki kałowe,
 • Clostridium perfingers

Cena badania: 249 zł

 • Mętność, Barwa, Zapach,
 • Odczyn pH,
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW),
 • Jon amonowy,
 • Azotany, Azotyny,
 • Twardość ogólna,
 • Żelazo ogólne,
 • Mangan

Cena badania: 450 zł

 • Odczyn pH,
 • Twardość ogólna,
 • Zasadowość ogólna,
 • Tlen rozpuszczony,
 • Siarczyny,
 • Żelazo,
 • Ortofosforany,
 • Zawiesina ogólna,
 • Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

Cena badania: 539 zł

 • Zapach, Smak,
 • Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • Azotyny, Azotany,
 • Amon, ChZT, Sód, Wapń, Magnez, Żelazo, Mangan,
 • Chlorki,
 • Węglowodany,
 • Siarczany,
 • Bakterie grupy coli,
 • Escherichia coli,
 • Ogólna liczba bakterii w temp. 20-22stC,
 • Ogólna liczba bakterii w temp. 37stC

Cena badania: 620 zł

 • Temperatura,
 • Odczyn pH,
 • Twardość całkowita,
 • Twardość węglanowa,
 • Chlorki,
 • Siarczany,
 • Żelazo,
 • Mangan,
 • Substancje ropopochodne (indeks oleju mineralnego),
 • Dwutlenek węgla agresywny,
 • Struktura i organizmy żywe

Cena badania: 899 zł

 • Ogólna liczba mikroorganizmów 72h 22st,
 • Ogólna liczba mikroorganizmów 24h 36st,
 • Liczba bakterii grupy coli,
 • Liczba Escherichia coli,
 • Enterokoki kałowe,
 • Pseudomonas aeruginosa,
 • Antymon, Arsen, Bar, Bor, Kadm, Chrom, Miedź, Cyjanki, Fluorki, Ołów, Mangan, Rtęć, Nikiel,
 • Azotany,
 • Selen,
 • Smak, Zapach,
 • Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
 • Sód, Żelazo, Chlorki,
 • Węglowodory,
 • Siarczany

PRZEGLĄDOWY MONITORING WODA POWIERZCHNIOWA/STUDZIENNA/ WODOCIĄGOWA

Cena badania: 1739 zł

 • Mętność, Barwa, Zapach, Smak,
 • Odczyn pH,
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW),
 • Jon amonowy,
 • Azotany, Azotyny,
 • Chlor wolny,
 • Twardość ogólna,
 • Chlorki, Siarczany, Fluorki,
 • Żelazo, Mangan, Glin, Miedź, Ołów, Kadm, Nikiel, Selen, Bor, Sód, Potas, Chrom,
 • Utlenialność z KMnO4,
 • Ogólna liczba mikroorganizmów 72h 22st,
 • Ogólna liczba mikroorganizmów 48h 36st,
 • Liczba bakterii grupy coli, Liczba Escherichia coli,
 • Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers,
 • Antymon, Arsen, Benzen, Benzopiren,
 • Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
 • Aldryna, Dieldryna, Heptachlor,
 • Epoksyd heptachloru,
 • Cyjanki,
 • 1,2 – dichloroetan,
 • Suma trichlorometanów (THM),
 • Ogólny węgiel organiczny (OWO)

ABY POROZMAWIAĆ DZISIAJ O WIERCENIACH Z TECHNIKIEM Z NASZEGO ZESPOŁU,

ZADZWOŃ 516 313 102!