AIR-SZCZELINOWANIE / HYDRO-SZCZELINOWANIE STUDNI

W studni zabrakło wody, czy nie produkuje wystarczającej ilości wody? Można rozważyć hydroczyszczelinowanie. Pierwotnie stworzona technologie dla przemysłu naftowego, hydroczyszczelinowanie jest procesem pompowania wody pod wysokim ciśnieniem do starszego, istniejącego odwiertu. Technologia jest również pomocna dla otwarcia nowych żył wodnych, zwiększając ogólny przypływ wody. Metoda pozwala ustalić i ściągnąć źródło wody dla istniejących studni o niskich parametrach wodnych i zwiększyć produkcję wody . Możemy zwiększyć szybkość i ilość przepływu wody średnio o 50%.

PROCES HYDROCZCZELINOWANIA

Procedura zaprojektowana, aby zwiększyć ilość wody w istniejących studniach o niskiej wydajności. Wysyłamy swojego eksperta który przetestuje studnie i  określi ile produkuje wody, a następnie stwierdzi czy konstrukcja odwiertu nadaje się technicznie pod hydroszczelinowanie. Głębokość studni i poziom wody są mierzone i następnie urządzenie zwane paker jest obniżone na odpowiednią głębokość. Ma to na celu zwiększenie wielkości i zakresu istniejących pęknięć skały macierzystej . Około 1000 litrów wstępnie chlorowanej  wody jest wpompowana pod wysokim ciśnieniem do odwiertu w celu zwiększenia i  zmiany ciśnienia w górotworze. Jeśli zadanie się powiedzie, ciśnienie będzie stale wzrastać do maksymalnego poziomu, jaka formacja skalna przyjmie  i następnie ustabilizuje się na  niższym poziomie. Spadek ciśnienia wskazuje, że górotwór przyjmuje wodę i opór przepływu jest zmniejszony .Urządzenie następnie znów obniżamy głębiej do następnego punktu aby wzbudzić wybuch ciśnieniowy. Pompę głębinową ponownie montujemy w odwiercie i opróżniamy wodę ze studni głębinowej . Przeprowadzamy pomiary ilości i przypływu wody dla końcowego określenia wyniku technologicznych prac hydroszczelinowania. Ponowne badanie przypływu odbywa się  dwa dni robocze później aby sprawdzić, czy wydatek wodny uległ poprawie.

JAKIE SĄ NIEKTÓRE Z KORZYŚCI Z HYDROSZCZELINOWANIA

 • Zwiększenie przypływu wody w długim okresie eksploatacji studni zregenerowanej
 • Poprawa niezawodności studni podczas suchych pór roku i lat suszy.
 • Poprawa jakości wody poprzez redukcję zawieszonego osadu.
 • Zwiększenie użytkowej ilości wody i magazynowania jej w studni.
 • Zmniejszenie dużej częstotliwości włączania i wyłączania pompy, w trakcie uzupełniania zbiornika co zmniejsza koszty energii i wydłuża żywotność pompy.
 • Osiągnąć wodę do celów produkcyjnych/technologicznych z płytszych (tańszych) odwiertów.
 • Wzrost wartości nieruchomości i jej zbywalność dzięki zwiększonej podaży wody.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem opracowanym i skutecznie wykonywanym od 30 lat w wydobyciu gazu i 10 lat w ujęciach wodnych,  możemy wysłać do Państwa naszego technika, aby określił czy hydroszczelinowanie jest właściwym rozwiązaniem Twoich problemów małej ilości wody.

INSPEKCJA STUDNI WIERCONEJ

Kontrole domowych lub firmowych ujęć  wody są niezbędną częścią poprawnej eksploatacji systemu aby wykluczyć przerwy w dostawach wody oraz zdrowo i bezpiecznie korzystać z niej. Typowymi elementami  inspekcji źródła obejmuje kontrolę i dezynfekcję studni głębinowej, pomp, systemów przesyłu wody do nieruchomości.

Co Twoja Kontrola obejmuje:

 • Zapewniamy inspekcję poprawności działania Twojej  sieć wodociągowej obejmującej kontrolę studni, obudowy, pomp, zbiorników, zaworów oraz elementów sterujących, hydrauliki i systemów uzdatnianie wody.
 • Określamy  stopień rentowności obecnej instalacji oraz zakres przyszłych prac jeśli stwierdzimy wady instalacyjne.
 • Przetestujemy funkcje mechaniczne i elektryczne układów pompowych, okablowania i sterowania.
 • Wykonujemy próby ciśnieniowe przewodów pod kątem szczelności.
 • Przeprowadzamy testy i analizujemy wodę z każdego ujęcia i do wszystkich zastosowań komercyjnych i niekomercyjnych
 • Sprawdzamy i przepłukujemy zbiorniki na wodę.
 • Odkażamy każde źródło wody oraz instalacje domowe, przemysłowe i publiczne
 • Zapewniamy kompleksowe sprawozdanie z oceny, która obejmuje wszystkie wyniki badań, rekomendacje oraz wszelkie niezbędne szacunkowe koszty napraw.
 • Mamy rozwiązania dla wszystkich potrzeb systemu wody

ABY POROZMAWIAĆ DZISIAJ O WIERCENIACH Z TECHNIKIEM Z NASZEGO ZESPOŁU,

ZADZWOŃ 516 313 102!