Korzystanie z własnego źródła wody jest oszczędne, a w sytuacji braku podłączenia obiektu do państwowych sieci wodociągowych, jest jedyną możliwością na pozyskanie jej. Świadczymy usługi studniarskie, w tym poszukiwanie warstw wodonośnych na działce. Aby studnia głębinowa jak najlepiej spełniała swoje zadanie, prace należy poprzedzić rzetelnymi badaniami geofizycznymi. To gwarantuje, że ujęcie będzie na tyle zasobne i dobre jakościowo, aby obsłużyć nawet duże gospodarstwa bądź przedsiębiorstwa. Szukanie wody na działce pod studnie głębinowe jest ważnym elementem naszych działań. Dlatego stosujemy nowoczesne i sprawdzone metody elektrooporowe, za pomocą których analizujemy strukturę ziemi. Zapraszamy do współpracy zainteresowanych z województwa podkarpackiego.

Jak wygląda szukanie wody pod studnie głębinowe?

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwalają nam określić kierunek badań, co przekłada się na skrócenie czasu i zminimalizowanie ceny realizacji projektu. Współczesne sposoby szukania wody na działce pod studnie głębinowe umożliwiają skuteczne lokalizowanie źródeł, nawet do głębokości 200 m. Dzięki nim da się odwzorować warunki pod powierzchnią ziemi, zanim jeszcze zostanie wykonany odwiert. Dodatkowa analiza map hydrogeologicznych wykazuje, czy zakładanie studni na danym obszarze przyniesie satysfakcjonujący rezultat. Poszukiwanie wody na działce polega na wykonaniu pomiaru przewodnictwa, gęstości i właściwości magnetycznych poprzez obserwację oporności elektrycznej oraz obrazu fal sejsmicznych. Stosujemy do tego celu niezawodną metodę elektrooporową, zwaną również tomografią ERT. 

Gdzie wiercić studnię głębinową?

Każdy odwiert, mający na celu budowę własnego ujęcia, ma sens, o ile jesteśmy pewni co do obecności podziemnych warstw wodonośnych. Dlatego niezbędna jest ekspercka wiedza na temat, gdzie należy rozpocząć szukanie wody na działce pod studnie głębinowe. Jeżeli działka nie ma podłączenia do państwowych wodociągów lub chcielibyście Państwo ograniczyć opłaty za korzystanie z nich, najlepszym wyjściem jest konsultacja z naszymi specjalistami studniarstwa. Fachowcy, zanim zaczną poszukiwanie wody na działce, są w stanie wstępnie ocenić szanse znalezienia źródła. 

Podziemne zasoby wodne często znajdują się:

  • wzdłuż brzegów rzek bądź jezior,

  • w dolnych częściach wzniesień,

  • u podnóży gór,

  • w niskich warstwach dolin.

Dlatego są to odpowiednie miejsca do szukania wody na działce pod studnie głębinowe. Sygnałem do rozpoczęcia ekspertyz jest występowanie nieużywanych studni, dzięki którym możemy ocenić głębokość przyszłego odwiertu i w ten sposób oszacować koszty jego wykonania. Nie bez znaczenia jest również obserwacja roślinności. Jeżeli w porze suchej drzewa lub krzewy pozostają zielone, istnieje możliwość, że ich korzenie dosięgają do wód gruntowych. Na kierunek szukania wody na działce pod studnie głębinowe ma wpływ także doglądanie przepływu okolicznych strumieni. 

Czy warto mieć własną studnię?

Posiadanie własnego ujęcia jest zdecydowanie dużo bardziej opłacalne od korzystania z państwowych sieci wodociągowych. Warto zdecydować się na poszukiwanie wody na działce oraz założenie studni, gdyż jest to inwestycja na długi czas i zwraca się szybko. Zarówno właściciele prywatnych gospodarstw, jak i dużych rolnictw czy sadów, mogą znacznie zredukować swoje opłaty, zwłaszcza w porach suchych, kiedy zużycie wody jest bardzo duże. Jest to również najlepsze rozwiązanie dla posiadaczy gruntów, które nie są podłączone do publicznych instalacji wodnych. Koszty rozbudowy sieci są spore, zwłaszcza jeśli obiekt znajduje się w dużej odległości od wodociągów. Ponadto jest to czasochłonny proces, gdyż wymaga finalizacji wielu formalności. Ponieważ szukanie wody na działce pod studnie głębinowe jest efektywne i gwarantuje satysfakcjonujący rezultat, coraz więcej przedsiębiorców i Klientów prywatnych decyduje się na nasze usługi. 

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie udzielimy informacji, a w przypadku zainteresowania propozycją, przygotujemy korzystną ofertę cenową.