Wykonując usługi związane z poszukiwaniem wody na działkach, łączymy naszą wiedzę hydrotechniczną z umiejętnością obserwacji oraz stosowaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zająć się skutecznym szukaniem miejsc z wodą pod studnię głębinową nawet na głębokości 200 metrów. Takie przygotowanie minimalizuje ryzyko wykonania nietrafionego odwiertu i pozwala na przyspieszenie procesu budowy nowego ujęcia, ponieważ oszczędza się czas potrzebny na znalezienie właściwego punktu. Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu takich zleceń na terenie Śląska, dzięki czemu znamy specyfikę budowy geologicznej tego obszaru i wiemy, gdzie mogą znajdować się wartościowe źródła wód podziemnych.

Szukanie wody pod studnie głębinowe – wykorzystywane techniki

Prowadząc prace przygotowawcze przed budową ujęcia, korzystamy z metod geofizycznych. Polegają one na odwzorowywaniu warunków geologicznych pod ziemią bez wykonywania faktycznych odwiertów. Jest to możliwe dzięki mierzeniu właściwości fizycznych skał znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Bada się m.in. oporność elektryczną, przewodnictwo, gęstość oraz właściwości magnetyczne i na tej podstawie określa, z jakiego rodzaju materiałem mamy do czynienia. Ta wiedza pozwala nam ustalić, gdzie znajdują się warstwy wodonośne, a często także – jaka jest jakość wód podziemnych. Szukanie wody pod studnie głębinowe wiąże się także z analizą map hydrogeologicznych województwa śląskiego. Informacje uzyskane podczas badania z użyciem metod geofizycznych są porównywane z treściami znajdującymi się w dostępnej dokumentacji.

Lokalizowanie źródeł wymaga od nas także umiejętności analizy tego, co jest widoczne w otoczeniu. Poszukiwanie wody na działce to przede wszystkim obserwacja: zwracanie uwagi na to, gdzie rosną lubiące wilgoć drzewa i krzewy, jak zachowują się zwierzęta oraz szukanie w okolicy starych, ręcznie kopanych studni. Wiemy, jakie skały znajdują się pod powierzchnią ziemi na Śląsku, jak wygląda sieć hydrologiczna tego regionu i łączymy tę wiedzę z umiejętnością wnioskowania na podstawie informacji znalezionych w terenie.

Kiedy warto zdecydować się na usługę szukania wody na działce?

To, czy na danym terenie jest możliwość wykonania odwiertu, nie jest sprawą oczywistą. Nawet gdy studnię głębinową mają sąsiedzi, nie oznacza to, że źródło dobrej jakości wody będzie dostępne także terenie znajdującej się tuż obok nieruchomości. Zawsze warto zlecić nam poszukiwanie wody na działce. Profesjonalnie zrealizowana usługa pozwoli na ustalenie – z dużym prawdopodobieństwem – miejsca, w którym należy wykonać odwiert.

Województwo śląskie to region, w którym poziom wód podziemnych jest dość zróżnicowany. Tylko zastosowanie profesjonalnych metod geofizycznych, umożliwi dokładne ustalenie, w którym miejscu należy wykonać odwiert głębinowy.

Jako firma wykonująca kompleksowe prace związane ze studniarstwem, oferujemy zarówno profesjonalne szukanie wody, jak i budowę ujęcia oraz podłączenie do systemu zasilającego budynek. Dzięki naszemu doświadczeniu i dostępowi do zaawansowanego sprzętu wszystkie powierzone nam zadania hydrologiczne możemy wykonać w bardzo krótkim czasie.

Poszukiwanie miejsca na studnię głębinową na działkach jest usługą, którą dedykujemy zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom, w tym rolnikom. Dysponujemy sprzętem, który pozwala nam na znalezienie bogatych zasobów nawet na bardzo dużych głębokościach. Wykonywane przez nas prace gwarantują świetne przygotowanie pod wiercenie ujęć głębinowych, które zaspokajają potrzeby dużych zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych i innych obiektów.

Zleć nam poszukiwanie wody na działce

Mamy świadomość tego, że szukanie wody pod studnie jest kluczowym elementem, dla całego procesu budowy ujęcia. Przy stosunkowo niedużych kosztach takiego badania można skutecznie uniknąć ryzyka. Mając to na uwadze, proponujemy klientom ze Śląska bezpłatne konsultacje związane z lokalizacją źródła na działce. Zapraszamy do kontaktu – podczas rozmowy zawsze szczegółowo omawiamy zakres realizowanej usługi.