Studnie chłonne pełnią niezwykle ważną funkcję w odprowadzaniu wody deszczowej do gruntu. Rozwiązują problem gromadzenia się wody na terenie użytkowym. Poprawnie wykonana studnia pozwala na sprawne odwodnienie terenu.

Głównymi elementami studni chłonnej są zbiornik o kształcie pionowego walca, najczęściej wykonany z tworzywa lub betonu oraz warstwa żwiru na dnie studni.

Budując studnie odprowadzającą wodę, należy zacząć od zbadania podłoża, co pozwoli na wybór najbardziej efektywnego miejsca oraz określenie głębokości studni. Osadzając studnie blisko budynku, należy pamiętać, że odległość studni chłonnej od nieruchomości powinna być nie mniejsza niż 2m.

Studnia powinna być precyzyjnie dopasowana do zlewni, z której będzie odprowadzana woda, dzięki czemu skutecznie odgrywają swoją role.

Ważne, by badaniem terenu pod studnie chłonną i jej budową zajęli się specjaliści, co pozwoli na uniknięcie błędów oraz pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu.

Studnia chłonna jest rozwiązaniem dla osób prywatnych, firm i instytucji, których użytkowe tereny borykają się z problemem odwodnienia powierzchniowego. Problem ten dotyczy również miast, których rozwój przyczynił się do ograniczenia obszarów przepuszczających wody powierzchniowe.